Rozšiřte a prohlubte si svou kvalifikaci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci nově získala akreditaci kurzu DVPP Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci nabízí učitelům z praxe akreditované programy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které jim umožňují dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. získat způsobilost k vyučování třetího předmětu, k vyučování na jiném stupni škol a k některým specializovaným činnostem na škole.

Příprava těchto programů byla podpořena z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. První skupina kurzů se zahájila v únoru 2008, druhá říjnu 2008.

Pro výuku dalšího (třetího) předmětu a pro výuku již vystudovaného předmětu na jiném stupni škol jsou pro učitele prvního a druhého stupně základních škol určeny aktuálně nbízené studijní programy:

 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ
 • Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ
 • Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ
 • Dějepis pro 2. stupeň ZŠ
 • Fyzika pro 2. stupeň ZŠ
 • Zeměpis pro 2. stupeň ZŠ
 • Informatika pro 2. stupeň ZŠ
 • Matematika pro 2. stupeň ZŠ
 • Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ
Pro výuku již vystudovaného předmětu na jiném stupni škol jsou pro učitele středních škol určeny programy:
 • Český jazyk a literatura pro SŠ
 • Fyzika pro SŠ
 • Informatika pro SŠ
 • Matematika pro SŠ
 • Základy společenských věd pro SŠ
 • Zeměpis pro SŠ
Pro výkon specializovaných činností jsou určeny programy

 • Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
Příprava a realizace těchto programů DVPP je podpořena z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Krátkodobé kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická nově nabízí krátkodobé kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT.

Kurzy byly úspěšně nabízeny v rámci projektu ESF Moderní učitel, nyní je učitelé mohou volně objednat.
Termíny jsou předběžné, konkrétní budou uvedeny po dohodě s vyučujícími.

Kurz využití počítače a internetu ve výuce v rámci udržitelnosti projektu ESF

Kurz je studiem v rámci dalšího průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., po jehož absolvování absolvent získá nové poznatky dle § 10 odstavce 2) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL.

Obsahem kurzu VIP je 5 modulů (každý modul sestává ze dvou kurzů po 5 vyučovacích hodinách). Moduly i kurzy jsou samostatnými celky a lze je absolvovat podle zájmových obsahů nezávisle na sobě. Moduly jsou aktualizovány v souladu s novými trendy používání médií a jsou připraveny zkušenými lektory. Dokladem o absolvování kurzu je osvědčení. Toto osvědčení obdrží pedagogové, kteří se zúčastnili min. jednoho z pěti absolvovaných modulů.

Kurzy budou probíhat od 16.1. – 23. 2. 2017. U některých částí modulů je nabízeno více termínů: Bližší info na stránkách projektu (https://vip-projekt.tul.cz/)

Kontakt

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

Telefon (P): 48 535 4134
Telefon (G): 48 535 2885

Kancelář budova P:
Komenského 314/2, 460 01 Liberec V - Kristiánov (přízemí)
Kancelář budova G:
Univerzitní náměstí 1410/1 (4. patro)

SEKRETARIÁT

Dana Andrejsová

Telefon: 48 535 2833
Mobil:   602 426 179

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář budova G:
Univerzitní náměstí 1410/1 (4. patro)

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Oddělení dalšího vzdělávání