Vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2018/2019

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vyhlašuje přijímací řízení pro studijní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Rozhodnutí o vyhlášení přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019 a příhlášky ve formátu PDF naleznete v příloze.

V akademickém roce 2018/2019 se zahájením výuky v říjnu 2018 nabízíme:

Rozšiřující studium v předmětu podle § 6 odst. 1 písmena a) i b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.:
- Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  (R1ST)
- Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ  (RAJ2)
- Informatika pro 2. stupeň ZŠ  (RIF2)
- Informatika pro SŠ  (RIF3)
- Matematika pro 2. stupeň ZŠ  (RMA2)
- Matematika pro SŠ  (RMA3)
- Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ  (RCJL2)

Rozšiřující studium v předmětu podle § 6 odst. 1 písmena a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.:
- Český jazyk a literatura pro SŠ

Dále v akademickém roce 2018/2019 se zahájením výuky v říjnu 2018 nabízíme studium k výkonu specializovaných činností podle § 9 odst. 1 písmena a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.:
- Kordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií  (KICT)


Termín podání přihlášky na kurzy ode dne vyhlášení do 1. 9. 2018.

Programy DVPP jsou akreditovány rozhodnutím MŠMT.
Pro zahájení je třeba dostatečný počet zájemců.

Na kurzy, na které nyní nebylo vyhlášené přijímací řízení, lze zasílat přihlášky a nebo sdělit svůj zájem o ně.

Podmínky přijímacího řízení:
Studium je určeno pro absolvnety magisterských studijních programů učitelských oborů, některé pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona 563/2004. Podmínkou přijetí ke studiu je výše uvedené vzdělání a zaslání přihlášky ke studiu na tiskopisu uloženém na webové adrese http://www.fp.tul.cz/odv, doplněné doklady o dosaženíém vzdělání, doklady požadovanými pro některé předměty a dokladem o úhradě administrativního poplatku ve výši 500,- Kč ve prospěch Technické univerzity v Liberci, účet 305806603, kód banky 0300, variabilní symbol 6491335817, konst. symbol 0558.

Osobnostní a sociální výchova v procesu inkluzivní edukace

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci nabízí pro učitele 1. stupně ZŠ a učitele 1. stupně ZŠ zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona vzdělávací program akreditovaný v rámci DVPP s názvem Osobnostní a sociální výchova v procesu inkluzivní edukace.

Obsahová náplň kurzu je zaměřena na rozšíření a posílení kompetencí pedagogů při realizaci průřezového tématu ŠVP se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu. Studium probíhá prezenční formou. Prezenční forma je rozdělena na teoretický blok (16 hodin) a praktický blok (16 hodin). Pokračuje 8 hodinami kolokvia ke zpracování portfolia a sebereflexe.
Celková dotace vzdělávacího programu je 40 hodin. Vzdělávací program je určen pouze pro učitele prvního stupně základních škol a učitele základních škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Přihlášku naleznete zde: http://kss.fp.tul.cz/cgi-bin/main2.pl?pg=239 Cena studia je 4400,- Kč.Bližší informace získáte na: tel. 485 254 210 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kontakt

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

Telefon (P): 48 535 4134
Telefon (G): 48 535 2885

Kancelář budova P:
Komenského 314/2, 460 01 Liberec V - Kristiánov (přízemí)
Kancelář budova G:
Univerzitní náměstí 1410/1 (4. patro)

SEKRETARIÁT

Dana Andrejsová

Telefon: 48 535 2833
Mobil:   602 426 179

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář budova G:
Univerzitní náměstí 1410/1 (4. patro)

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Oddělení dalšího vzdělávání